จองคิวออนไลน์ ให้บริการเฉพาะวันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี


แสดงตารางจองคิวทันตกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2567


หัตถการ "ขูดหินปูน"23
เต็ม
24
เต็ม
25
เต็ม
30
เต็ม
31
เต็ม
   ⁃ วันที่ 22/7/2567 วันหยุดราชการ (วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา)

   ⁃ วันที่ 29/7/2567 วันหยุดราชการ (วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)