ITA 2563

EB 23 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque TerreEB23_1 แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปี 2563
Cinque Terre
Cinque TerreEB23_2 บันทึกข้อความ ขออนุมัติการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผน และอนุมัติการปฏิบัติการ
Cinque Terre
Cinque Terre EB23_3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
Cinque Terre