จักกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "ฟันสวยด้วยมือเรา"
วันที่ 30 กันยายน 2563 ทันตแพทย์ศรัณย์ ขับสรา และคณะ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "ฟันสวยด้วยมือเรา" ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากร่วมกันเล่นเกมส์ชิงรางวัล และฝึกปฏิบัติในหัวข้อการแปรงฟันที่ถูกต้อง
ประมวลภาพกิจกรรม