การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การรักษาโรคมาลาเรีย"
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 รพ.ธารโต นำโดย นายแพทย์มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการรพ.ธารโต ร่วมต้อนรับทีมแพทย์และคณะ จากกองโรคติดต่อนำโดยแมลงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ขั้นหายขาดอย่างเหมาะสมด้วยยาทาฟิโนควินหรือไพรมาควิน โดยใช้การตรวจวัดระดับเอนไซม์ G6PD เชิงปริมาณ ประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน
ประมวลภาพกิจกรรม