การประชุมทางไกล (Video conference) สรุปผลการการดำเนินงานที่ผ่านมา
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 รพ.ธารโต นำทีมโดย นพ.มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการรพ.ธารโต ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโรคโคโรน่าไวรัส (Covid-19) ระดับจังหวัด เพื่อสรุปผลการการดำเนินงานที่ผ่านมา เข้าประชุมทางไกล (Video conference)
ประมวลภาพกิจกรรม