กิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2563
วันที่ 23 กันยายน 2563คณะกรรมการ HRM โรงพยาบาลธารโตนำโดย นพ.มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการรพ.ธารโต ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ใหม่เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน
ประมวลภาพกิจกรรม