กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ 1441
ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลธารโต ได้จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ตอนรับฮิจเราะห์ศักราช 1441 จัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ สถานที่โรงพยาบาลธารโต
ประมวลภาพกิจกรรม