งานแพทย์แผนไทยให้ความรู้การแช่เท้าด้วยสมุนไพร
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 งานแพทย์แผนไทย รพ.ธารโต ได้ให้ความรู้เรื่องการแช่เท้าด้วยสมุนไพรในคลินิก HT/DM (คลินิกความดัน-เบาหวาน) และแจกสมุนไพรแช่เท้าแก่คนไข้
ประมวลภาพกิจกรรม