»ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธารโต จำนวน 1 อัตรา New!!

◷ 14 พฤศจิกายน 2566


»ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (เหมาบริการ) โรงพยาบาลธารโต จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา New!!

◷ 24 กุมภาพันธ์ 2566


»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (เหมาบริการ) โรงพยาบาลธารโต จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา New!!

◷ 13 กุมภาพันธ์ 2566


»เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(เหมาบริการ) โรงพยาบาลธารโต จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

◷ 1 กุมภาพันธ์ 2566