» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา New!!

◷ 15 กุมภาพันธ์ 2567


» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

◷ 9 กุมภาพันธ์ 2567


» ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

◷ 1 กุมภาพันธ์ 2567


» ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธารโต จำนวน 1 อัตรา

◷ 14 พฤศจิกายน 2566


» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (เหมาบริการ) โรงพยาบาลธารโต จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

◷ 24 กุมภาพันธ์ 2566


» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (เหมาบริการ) โรงพยาบาลธารโต จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

◷ 13 กุมภาพันธ์ 2566


» เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(เหมาบริการ) โรงพยาบาลธารโต จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

◷ 1 กุมภาพันธ์ 2566