ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ New!! click

◷ 1 มิถุนายน 2565

ประกาศเรื่องการปรับค่าชำระตรวจคัดกรองโควิด-19 click

◷ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด Covid-19 จังหวัดยะลา ระลอกเดือนเมษายน 2564 click

◷ 23 เมษายน 2564

การเปลี่ยนวิธีคิดแบบ PROACTIVE โดยนายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา click

◷ 04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเรื่องจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๐ click

◷ 4 ธันวาคม 2563

ประกาศเรื่องมาตรการในการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 click

◷ 21 ธันวาคม 2563

ประกาศเรื่องจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๐ click

◷ 4 ธันวาคม 2563


ประกาศเรื่องการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณาสุขและ ลูกจ้างเหมาบริการ click

◷ 27 ตุลาคม 2563


คลินิกแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 073297041 ต่อ 140 click

◷ 30 กันยายน 2563


คลินิกแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการมารดาหลังคลอด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 073297041 ต่อ 140 click

◷ 16 กันยายน 2563คลินิกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลธารโตเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 073297041 ต่อ 139 click

◷ 16 กันยายน 2563
ประกาศข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1/2563 click
ประกาศข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2/2562 click
แผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลธารโตเปิดให้บริการแล้วววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 073-297041 ต่อ 117 click
คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลธารโตเปิดให้บริการแล้วววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 073297041 ต่อ 140 click
คลินิกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลธารโตเปิดให้บริการแล้วววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 073297041 ต่อ 139 click