โรงพยาบาลธารโตร่วมเปิดพิธี 7 วันอันตราย (วันปีใหม่ 2564 )
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 นพ.มัซลัน ตะเระ ผอ.รพ.ธารโต เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอธารโต และหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมเปิดพิธี 7 วันตราย ภายใต้การอำนวยการของนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต/ผอ.ศปก.อ.ธารโต มอบหมายให้นายปราโมช นิติธรรมโชติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน (วันปีใหม่ 7 วันอันตราย) ในเขตอำเภอธารโต
ประมวลภาพกิจกรรม