กิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการอำเภอยิ้ม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลธารโต ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ มัสยิดนูรุลยันนะห์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ประมวลภาพกิจกรรม