การประชุมทีมนำ แผนเตรียมรับ Re acc III
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นำโดย นพ.มัซลัน ตะเระ ประธานทีมนำและคณะกรรมการทีมนำระบบ ประชุมทีมวาระติดตามความก้าวหน้าของทีม แผนเตรียมรับ Re acc III นัดประชุมครั้งต่อไป 3 ธันวาคม 2563
ประมวลภาพกิจกรรม