ประชุมทีมบริการการจัดการความเสี่ยง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นำโดย นพ.ธนวัต ตั้งสินมั่นคง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/64 ประเด็นทบทวน Top10 ทีมและหน่วยงาน และการทำ Tisk martrix และลงเยี่ยมหน้างานค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก ที่งานกายภาพ ,แพทย์แผนไทย และโรงครัว และนัดประชุมครั้งต่อไป 22 ธ.ค.63
ประมวลภาพกิจกรรม