สาธารณสุขนิเทศก์เขต 12 เยี่ยมเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศก์เขต 12 และคณะ มาตรวจเยี่ยม จนท. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต โดยมี เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต นำโดยนายแพทย์มัซลัน ตะเระ ผอ.รพ.ธารโต และนายอมรมย์ ญัญญางกูร ต้อนรับและนำการตรวจเยี่ยม ทั้งใน รพ.ธารโต และ รพ.สต.บ้านคอกช้าง
ประมวลภาพกิจกรรม