งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ รพ.ธารโตทำกิจกรรมเช็ดทำความสะอาด และพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ รพ.ธารโต ร่วมทำกิจกรรม เช็ดทำความสะอาด และพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในหน่วยงานต่างๆ และในทุกพื้นที่โซนบริการที่มีการสัมผัสของผู้รับบริการ เพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
ประมวลภาพกิจกรรม