งานโภชนศาสตร์ รพ.ธารโตจัดอบรมผู้ประกอบอาหาร
วันที่ 3 มีนาคม 2564 งานโภชนศาสตร์ รพ.ธารโตร่วมกับสสอ.ธารโตได้จัดอบรมผู้ประกอบอาหาร ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอธารโต
ประมวลภาพกิจกรรม