โรงพยาบาลธารโตจัดประชุมคณะกรรมการ คปสอ.ธารโต ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายอารมย์ ยัญญางกูร และนายแพทย์มัซลัน ตะเระ ร่วมกับคณะกรรมการ คป.สอ.ธารโต ได้ประชุม คป.สอ. ธารโต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน
ประมวลภาพกิจกรรม