โรงพยาบาลธารโตได้ร่วมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
วันที่ 26 มกราคม 2564 การร่วมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ โดยนายกเหล่ากาชาด พมจ. เครือข่ายโรงพยาบาลธารโต และส่วนราชการต่างๆ ร่วมติดตามเยี่ยมและมอบสิ่งของ แก่เด็กหญิงณัฐนิชา สิทธาหนุน อายุ 8 ปี ณ บ้านเลขที่ 57/1 ม.5 บ้านบันนังกระแจะ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
ประมวลภาพกิจกรรม