“คลินิกแพทย์แผนไทย"

คลินิคแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันนี้

ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ | เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

สามารถสอบถามหรือจองคิวได้ที่ ID : oly2413b