คลินิกแพทย์แผนไทย - ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คลินิคแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการคลินิกรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน

ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ | เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย :
  ∎ การตรวจวินิจฉัย
  ∎ การนวดรักษา
  ∎ พอกยาสมุนไพรบริเวณศีรษะ

อาการปวดไมเกรนเกิดจากอะไร??ะ

    เกิดจากความผิดปกติชั่วคราวในการทำงานของสมองที่มีผลกระทบต่อเส้นประสาทและหลอดเลือดในสมองการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบริเวณบ่า คอ ท้ายทอย หลังจากสมองถูกกระตุ้นทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงบริเวณศีรษะไม่สะดวก เป็นผลทำให้มีการปวดศีรษะ
โดยมีลักษณะการปวดแบบตุบๆ เป็นจังหวะ มักจะเกิดข้างเดียวของศีรษะ แต่ก็สามารถเป็นทั้งสองข้างได้

►ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ ติดต่อสอบทางได้ทาง
    เพจ FACEBOOK : แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลธารโต
    LINE : @oly2413b
    โทร 📞 073-297041 ต่อ 140