คลินิกแพทย์แผนไทย - ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คลินิคแพทย์แผนไทย เปิดให้คลินิกกัญชาทางการเเพทย์

ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ | เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

สามารถสอบถามหรือจองคิวได้ที่ ID : oly2413b