“คลินิกแพทย์แผนไทย"

คลินิคแพทย์แผนไทย เปิดบริการนอกเวลาราชการ เริ่มเดือนตุลาคมนี้

ทุกวันเสาร์ | เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

สามารถสอบถามหรือจองคิวได้ที่ ID : oly2413b