ทีมงานรังสีวิทยา


นายนิวัฒน์ วงษ์หลี

(หัวหน้ากลุ่มงานรังสี)

>>อ่านเพิ่มเติม<<
นายพสธร จันทร์ขาว

(พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค)

>>อ่านเพิ่มเติม<<
นายฮัมดี ยะดารอ

(พนักงานทั่วไป)

>>อ่านเพิ่มเติม<<