.::|| เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่น้องชาวรังสึฯ ทุกๆ ท่าน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถติดต่อได้ที่ คุณนิวัฒน์ วงษ์หลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีฯ โรงพยาบาลธารโต || Email : wonglee2505@gmail.com || หรือโทร. 086 295 5734 ||::.
 
  วิสัยทัศน์  
  ให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัยอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย  
     
  พันธกิจ  
  มุ่งมั่นให้การถ่ายเอกเซรย์มีมาตรฐาน มีการประกันเวลารับผล ทุกคนปลอดภัยจากรังสี  
     
  **การจัดท่าเอกซเรย์สำหรับ รพช.**  
  ดู "ภาพโครงกระดูก" ประกอบด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

|| กลับสู่หน้าหลัก ||