.::|| เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่น้องชาวรังสึฯ ทุกๆ ท่าน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถติดต่อได้ที่ คุณนิวัฒน์ วงษ์หลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีฯ โรงพยาบาลธารโต || Email : wonglee2505@gmail.com || หรือโทร. 086 295 5734 ||::.
 
ความเสี่ยงสำคัญงานรังสี วิธีการค้นหาความเสี่ยงในงานรังสีวินิจฉัย รพช.  
อุบัติการณ์ทางรังสี รพ.ธารโต    
     
     

กลับสู่หน้าหลัก