.::|| เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่น้องชาวรังสึฯ ทุกๆ ท่าน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถติดต่อได้ที่ คุณนิวัฒน์ วงษ์หลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีฯ โรงพยาบาลธารโต || Email : wonglee2505@gmail.com || หรือโทร. 086 295 5734 ||::.
 
ประวัติการค้นพบเอกซเรย์  
คุณสมบัติรังสีเอกซ์  
การเกิดเอกซเรย์  
อันตรายจากรังสี
 

[กลับสู่หน้าหลัก]

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

การจัดท่าเอกซเรย