.::|| เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่น้องชาวรังสึฯ ทุกๆ ท่าน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถติดต่อได้ที่ คุณนิวัฒน์ วงษ์หลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีฯ โรงพยาบาลธารโต || Email : wonglee2505@gmail.com || หรือโทร. 086 295 5734 ||::.
 
Job Assignment ผู้ช่วยรังสี
การบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์
สรุปงานเอกซเรย์ 3 ปี ย้อนหลัง (2556-2558)
การเก็บซองฟิล์ม

[กลับสู่หน้าหลัก]