.::|| เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่น้องชาวรังสึฯ ทุกๆ ท่าน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถติดต่อได้ที่ คุณนิวัฒน์ วงษ์หลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีฯ โรงพยาบาลธารโต || Email : wonglee2505@gmail.com || หรือโทร. 086 295 5734 ||::.
 
 
 
  นายนิวัฒน์ วงษ์หลี  
 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน

 
  โทร. 086 295 5734  
  Email : wonglee2505@gmail.com  

     
 

 
  นายพสธร จันทร์ขาว  
  ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์ และรังสีเทคนิค  
  โทร.081 094 4061  
  Email :chankaaw@gmail.com  
|| กลับสู่หน้าหลัก ||