.::|| เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่น้องชาวรังสึฯ ทุกๆ ท่าน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถติดต่อได้ที่ คุณนิวัฒน์ วงษ์หลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีฯ โรงพยาบาลธารโต || Email : wonglee2505@gmail.com || หรือโทร. 086 295 5734 ||::.
 
ห้องมืด 2551
ห้องมืด 2551
ถังน้ำยาล้างฟิล์ม 2551
ห้องเอกซเรย์ 2551
ห้องเก็บซองฟิล์มเอกซเรย์ 2551
ห้องควบคุมเครื่องเอกซเรย์ 2551

ห้องเอกซเรย์ 2559
ห้องน้ำผู้ป่วย 2559
ห้องน้ำผู้ป่วย
ห้องน้ำผู้ป่วย 2559
ห้องแพคส์ 2559
เสนอโปสเตอร์ 3 เรื่อง HA forum17

[กลับสู่หน้าหลัก]