ธารน้ำใจ สู่โรงพยาบาลธารโต


"โรงพยาบาลธารโต ขอบคุณกำลังใจดีๆจากชาวไทยทุกคน ขอบคุณข้อความอันสุดซึ้ง ช่วยเพิ่มพลังในการทำงาน เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"