หัวข้อ วันที่ประกาศ
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (UC) ในตำแหน่งพนักงานบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) และตำแหน่งคนสวน 26/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งคนสวน 20/11/2558
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (UC) โรงพยาบาลธารโต 2 ตำแหน่ง 11/11/2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างคลินิกวัณโรค 18/08/2558
ประกาศโรงพยาบาลธารโต 22/07/2558
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอในงาน HA Nationnal Forum 21/10/2557
สอบราคาจ้างปรับปรุงขยายห้องอุบัติเหตุฯลฯ 22/08/2557
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 30/06/2557
สอบราคาจ้าง ต่อเติมกั้นอลูมิเนียม 17/03/2557
ค่าตอบแทนเพิ่มเติม จชต. 17/03/2557
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของสมาชิก พอ.สว. 19/02/2557
ไฟล์สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.ธารโต 09/01/2557
สอบราคาอาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.ศรีท่าน้ำ 16/12/2556
ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอในงานประชุม 15 ปี HA National Forum 08/11/2556
ประกาศรับสมัครคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงาน 30/09/2556
แบบฟอร์มสรุปภาระงาน คะแนน P4P (แก้ไข)) 19/09/2556
ใบสำคัญรับเงิน ฉ.8 29/08/2556
ใบขอรับเงิน ฉ.8 28/08/2556
การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 27/08/2556
สรุปผลการ Re-Accreditation survey 19/08/2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลธารโต 17/07/2556
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องจ่ายยา 11/06/2556
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (UC) จำนวน 4 อัตรา 09/05/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (UC) 03/05/2556
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง 5 อัตรา 25/04/2556
ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงเลขประจำหน่วยงาน 04/01/2556
กำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร 25/12/2555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส กลุ่มการพยาบาล 04/12/2555
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(ตำแหน่งแม่บ้าน) 26/11/2555
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19/11/2555
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา 09/11/2555
เงินเพิ่มเติม3จังหวัดฯปีงบประมาณ 2556 ให้เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 3 จุด คือ 1.ปีงบประมาณ "2556 " 2. ประจำเดือน"ตุลาคม 2555" 3.เลขที่หนังสือ "ด่วนที่สุด ที่ สธ 0205.02.5/12265 ลว.1 พฤศจิกายน 2555" ส่งด่วนไม่เกินวันที่ 15/11/55 08/11/2555
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มHRD (ฟอร์มขออนุญาตไปราชการเบื้องต้น) ที่นี่หรือที่เมนูดาวน์โหลดฟอร์ม 30/10/2555
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (UC) 12/09/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง(UC) 05/09/2555
คำสั่ง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลธารโต 27/08/2555
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22/08/2555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ 07/08/2555
คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยหมู่โรงพยาบาลธารโต 07/08/2555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรและพัฒนาระบบบริการหน่วยกู้ชีพ อำเภอธารโต 07/08/2555
คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 07/08/2555
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (UC) 10/07/2555
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 04/07/2555
แบบฟอร์มยืม ฉ.4, ฉ.6 (แนบท้ายใบยืม) 03/07/2555
แบบฟอร์มยืม ฉ.4, ฉ.6 (ต.ค.54-มี.ค.55) หน้าที่ 1 และ 2 พิมพ์ใบเดียวกัน หน้า-หลัง 03/07/2555
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา 19/06/2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ ครั้งที่ 5 05/06/2555
อบรมจิตบริการสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิต 12/05/2555
ข้อมูลผลการดำเนินงาน 12/05/2555
ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 20/03/2555
OT เพิ่มเติม 55 17/03/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 16/03/2555
ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา... 12/02/2555
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 06/02/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 02/02/2555
ระวัง!! เต้านมเทียมซิลิโคนรั่ว 01/02/2555
เรียนพี่ๆน้อง ๆ รพ.ธารโตทุกท่านครับท่านสามารถ Add Morning brief thantohospital ใน Facebook ของท่านเพื่อตามติดกิจกรรมพูดคุยและการแก้ไขปัญหาของแต่ละหน่วยงานได้ครับ 24/01/2555
กำหนดการส่งหลักฐานและวันที่จะได้รับค่าตอบแทน 19/01/2555
ตารางวันเงินเดือนออกของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ.ราชการ 19/01/2555
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา 14/01/2555
ข่าวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 05/01/2555
กรุณาส่งใบสำคัญรับเงิน พ.ต.ส. เดือน ม.ค.55 ภายใน 5 ม.ค.55 04/01/2555
โปรดทราบ...ส่งหลักฐานเบิกจ่ายค่าตอบแทน ธ.ค.54 ภายใน 5 ม.ค.55 16/12/2554
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมกรณีพิเศษ และกรุณาส่งใบสำคัญรับเงินเพิ่มเติมกรณีพิเศษฯ 4 วิชาชีพ ต.ค.-พ.ย.54 ไม่เกิน 7 ธ.ค.54 01/12/2554
รายงานการประชุม PCTครั้งที่ 1-55 19/10/2554
รายงานประชุมทีม PCT ครั้งที่ 12-54 19/10/2554
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นลูกจ้าง 06/10/2554
ประกาศขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือก 03/10/2554
รายงานการประชุมคณะทำงานทีม PCT 15/09/2554
สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ติดตามได้ที่เมนู ข่าวจัดซื้อจัดจ้างด้านล่างครับ 15/09/2554
Post ข้อความ ขอความร่วมมือ กรณีที่ท่านต้องการแจ้งเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นกิจกรรมภายในรพ.ให้ท่าน Post ในเมนูเพิ่มข่าวสารภายในครับ เพื่อเป็นการจัดระเบียบเอกสารบน Website ครับ 15/09/2554
คำสั่งโรงพยาบาล ที่ 37/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ทีมหลอดเลือดสมอง : Stroke Fast Track 14/09/2554
คำสั่งโรงพยาบาล ที่ 36/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ทีมโรคหัวใจและหลอดเลือด : STEMI Fast Track 14/09/2554
รายงานการประชุมคณะทำงานทีม HHC 14/09/2554
รายงานการประชุมคณะทำงานทีม COPD/Asthma 14/09/2554
ประกาศขยายเวลารับสมัคร 12/09/2554
โรงพยาบาลธารโตประกาศรับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา 31/08/2554
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม HOSXP 27/05/2554
รายชื่อทีมนักกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ 20/04/2554
การใช้โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล(PIS) Web Application 12/04/2554
ขอแจ้งเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคจิต(ติดตามในหน้าข่าวประชาสัมพันธ์) 07/04/2554
ให้ส่งเอกสารที่พิมพ์เท่านั้น โดยจะไม่รับเอกสารที่ปริ้นแล้วเขียน และให้ส่งภายในวันที่ 11 เม.ย. 54 ที่งานการเงิน 05/04/2554
ใบขอรับเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ 6 05/04/2554
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ 4 05/04/2554
ใบขอรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉบับที่ 4 05/04/2554
กำหนดส่งหลักฐานการเบิกค่าตอบแทน มี.ค.54 ภายในวันที่ 4 เม.ย. 54 23/03/2554
รายงานการประชุมทีมพัฒนาคุณภาพทางคลินิก (PCT) 17/02/2554
ใบสำคัญรับเงินเพิ่มเติม 3 จังหวัด 11/02/2554
Download แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษและผู้รับบำเหน็จตกทอด 11/02/2554
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 26/01/2554
พิจารณาข้าราชการขอย้าย ประจำปี 2554 รอมบที่ 1 25/01/2554
Download คำสั่ง คปสอ.ใหม่ (ธารโต) 17/01/2554
หน่วยงานใดต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวด่วน ท่านสามารถทำได้ ที่เมนู เข้าสู่ระบบ และคลิ๊กที่ Hot topic ข่าวเด่น 09/12/2553
ท่านสามารถ Dowload เอกสาร HA ได้ที่เมนู ศูนย์คุณภาพครับ 09/12/2553
เรียนจนท.รพ.ธารโตทุกท่าน กรณีที่ท่านต้องการข้อมูลสถิติเพิ่มเติม โปรดบันทึกคำขอข้อมูลที่หน้า Web เมนูศูนย์คอมพิวเตอร์ครับ 09/12/2553
การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งปรเภททั่วไป (กพ.) 09/12/2553