• ติดต่อสอบถาม (073) 297 041
  • thantohospital@gmail.com
  • ตรวจโรคทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. | นอกเวลาราชการ เวลา 17.00-20.00 น.
  • หน้าหลัก-2
  • หน้าหลัก-1

รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน "โตไปไม่โกง" ,"ต่อต้านคอร์รัปชั่น"

วันนี้ 26 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลธารโตร่วมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน "โตไปไม่โกง" ,"ต่อต้านคอร์รัปชั่น"
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายอนิรุธ บัวอ่อน นายอำเภอธารโต นางทัศนีย์ สมสมาน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต สาธารณสุขอำเภอ ผอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กศน และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมที่ให้บริการมีดังนี้ บริการตรวจรักษา 44 ราย,บริการทันตกรรม 21 ราย ,ตรวจวัดความดันลูกตา 60 ราย คัดกรองต้อกระจก 27 ราย ,บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต 1 ราย งานแพทย์แผนไทย 25 ราย ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย 32 ราย ตรวจประเมินกายภาพบำบัด 6 ราย เด็กนักเรียน ระบายศรี 30 ราย ฝึกอาชีพ สอนทำขนมดอกจอก 15 ราย แจกพันธ์ปลา 60 ถุง เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ 2 ราย ณ วัดคงคานิมิตร บ้านวังไทร ม.2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
กิจกรรมค่ายจริยธรรมและพัฒนาความรู้สุขภาพ

กิจกรรมค่ายจริยธรรมและพัฒนาความรู้สุขภาพ

นที่ 14 ธันวาคม 2561 ทันตแพทย์ศรัณย์ ขับสรา คณะที่มพหุวัฒนธรรม โรงพยาบาลธารโต จัดกิจกรรมค่ายจริยธรรมและพัฒนาความรู้สุขภาพ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนใต้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน 140 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านการปฎิบัติธรรมและการดูแลสุขภาพของตนเอง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานพหุวัฒนธรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานพหุวัฒนธรรม

วันนี้ 4 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลธารโต ร่วมต้อนรับทีมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การพัฒนาศาสนธรรม (ศาลาละหมาดและห้องปฏิบัติธรรม ) ในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ปี 2562 จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทีมโรงพยาบาลธารโต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว โดยมีการให้บริการกายภาพบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ คัดกรองข้อเข่าเสื่อม บนรถโมบายเคลื่อนที่ "สิริเวชยาน" และคัดกรองผู้สูงอายุ ให้ความรู้ทางโภชนาการ การออกกำลังกาย ณ สถานพยาบาลเขื่อนบางลาง
ทีมพหุวัฒนธรรมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุติดเตียง

ทีมพหุวัฒนธรรมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุติดเตียง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทีมพหุวัฒนธรรมและสหวิชาชีพ โรงพยาบาลธารโต ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุติดเตียง ในพื้นที ตำบลธารโต เพื่อประเมินสุขภาพและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ
ฉีดสารเคมีตกค้าง

ฉีดสารเคมีตกค้าง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานบริการบริการปฐมภูมิและองค์รวม งานควบคุมโรค ร่วมกับ นคม. นำโดยนายพรชัย เจ๊ะเล็ม นวก.ชำนาญการ นำ mp ลงพื้นที่ฉีดสารเคมีตกค้างป้องกันพาหะนำโรคโดยแมลง ในพื้นที่ ม.5 บ้านบันนังกระแจะ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
กิจกรรม [หมอชวนวิ่ง] พื้นที่อำเภอธารโต

กิจกรรม [หมอชวนวิ่ง] พื้นที่อำเภอธารโต

วันที่ 5 พ.ย.2561 โรงพยาบาลธารโตออกสตาร์ทการวิ่งเพื่อรับและส่งมอบคฑาให้แก่เครือข่ายสาธารณสุข อำเภอบังนังสตา หลังจากได้รับและส่งมอบคฑามาจากเครือข่ายสาธารณสุข อำเภอเบตง ในวันที่ 4 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา โดยการรับและส่งมอบคฑาในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ “หมอชวนวิ่ง” ซึ่งมีแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขเป็นแกนนำในการวิ่งร่วมกับกลุ่ม/ชมรมนักวิ่ง และประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกช่วงวัยนั้น จำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์การส่งเสริม พัฒนากีฬา และนันทนาการ รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในเวทีการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในเวทีการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทพ.ศรัณย์ ขับสรา ทันแพทย์ชำนาญการพิเศษ เครือข่าย รพ.ธารโต ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ ในเวทีการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต ประชาสัมพันธ์ในหัวข้อสถานการณ์โรคหัดระบาดในพื้นที่อำเภอธารโต และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ"หมอชวนวิ่ง"
กิจกรรมเคาะประตู [โรงเรียน] สู้หัด

กิจกรรมเคาะประตู [โรงเรียน] สู้หัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นพ.มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการ รพ.ธารโต และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชฯ กลุ่มการพยาบาล คณะครู คัดกรองและให้ความรู้โรคหัด ณ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
มอบเสื้อที่ระลึกเด็กที่รับวัคซีนครบ

มอบเสื้อที่ระลึกเด็กที่รับวัคซีนครบ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นพ.มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการ รพ.ธารโต ได้มอบเสื้อที่ระลึกสำหรับเด็กที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และให้กำลังใจกับผู้ปกครองเด็กที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามเกณฑ์ ณ รพ.ธารโต
ซ้อมวิ่งโครงการหมอชวนวิ่ง จากวัดบ่อหินถึงสะพานบาลาฮาลา

ซ้อมวิ่งโครงการหมอชวนวิ่ง จากวัดบ่อหินถึงสะพานบาลาฮาลา

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 บุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนอำเภอธารโต #Start วัดบ่อหิน #Finish สะพานบาลาฮาลา
จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ

จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ รพ.ธารโต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ "จิตอาสา เราทำความด้วยใจ" เพื่อกำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ณ โรงพยาบาลธารโต
เคาะประตูสู่หัด เร่งรัดฉีดวัคซีน

เคาะประตูสู่หัด เร่งรัดฉีดวัคซีน

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายอนิรุธ บัวอ่อน นายอำเภอธารโต ร่วมกับ มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการ รพ.ธารโต สสอ.ธารโต เจ้าหน้าที่ปกครอง อปท.กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และอสม. ประชุม Conference และร่วมหารือ ภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมก่อนลง Catchup พื้นที่ kick oft มาตรการพิชิตหัด ณ โรงพยาบาลธารโต และลงพื้นที่ Catchup MMR ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี และรณรงค์ให้สุขศึกษาเคาะประตู ค้นหาผู้ป่วยหัด พร้อมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน ให้ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่
ประชุมแผน EOC

ประชุมแผน EOC

วันที่19 ตุลาคม 61 นายอนิรุธ บัวอ่อน นายอำเภอธารโต เป็นประธานเปิด EOC หัด พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ร่วมวางแผนเตรียมพร้อมพิชิตหัด ณ ห้องประชุม รพ.ธารโต
ออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ [อำเภอยิ้ม]

ออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ [อำเภอยิ้ม]

วันที่ 18 ตุลาคม 61 เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอธารโต ทีมงานโรงพยาบาลธารโต ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการ ตามโครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านหลังเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ซ้อมวิ่งโครงการหมอชวนวิ่ง จากกู้ชีพบ้านแหรถึงวัดบ่อหิน

ซ้อมวิ่งโครงการหมอชวนวิ่ง จากกู้ชีพบ้านแหรถึงวัดบ่อหิน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 บุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนอำเภอธารโต ร่วมกันซ้อมวิ่งสู่สุขภาพที่ดีด้วยกันทั่วประเทศ #Start กู้ชีพกูภัยบ้านแหร #Finish วัดบ่อหิน
กิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก

กิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลธารโต ได้ร่วม " กิจกรรมปลูกปอเทือง " เนื่องในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม ของสำนักงานพัฒนาที่ดินยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลากองพันทหารราบ ที่ 1 กรมทหาร ราบที่ 152 อำเภอธารโต และโครงการฟาร์มตัวอย่างอำเภอธารโต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ อำเภอธารโต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผบ.หน่วยกำลัง ตำรวจ ทหาร ตชด. จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ อ.ธารโต จ.ยะลา
ติดตามสถานการณ์โรคหัดระบาด

ติดตามสถานการณ์โรคหัดระบาด

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารจากสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับนายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เพื่อลงเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล พร้อมทั้งลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย จากสถานการณ์โรคหัดระบาด ในพื้นที่อำเภอธารโต
ซ้อมวิ่งโครงการหมอชวนวิ่ง จากฟาร์มตัวอย่างถึงกู้ชีพบ้านแหร

ซ้อมวิ่งโครงการหมอชวนวิ่ง จากฟาร์มตัวอย่างถึงกู้ชีพบ้านแหร

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 บุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนอำเภอธารโต ร่วมกันซ้อมวิ่ง "โครงการหมอชวนวิ่ง" #Start ฟาร์มตัวอย่าง #Finish กู้ชีพกูภัยบ้านแหร
กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440.

กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440.

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลธารโต จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440. ณ อาคารศาลาละหมาด โรงพยาบาลธารโต
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์โรคหัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์โรคหัด

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำ และสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลธารโต เพื่อร่วมกันขจัดปัญหากรณีสถานการณ์โรคหัดระบาดในพื้นที่อำเภอธารโต
ภาคีเครือข่ายอำเภอธารโต ร่วมซ้อมวิ่ง (โครงการ

ภาคีเครือข่ายอำเภอธารโต ร่วมซ้อมวิ่ง (โครงการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 บุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนอำเภอธารโต ร่วมกันซ้อมวิ่งสู่สุขภาพที่ดี ภายใต้กิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง" โดยเริ่มจาก โครงการฟาร์มตัวอย่าง จนถึงน้ำตกธารโต รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 8.5 กิโลเมตร
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รพ.ธารโต ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นพื้นที่การระบาดของโรคหัด ณ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

วันที่ 24 กันยายน 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต ได้จัดกิจกรรม "โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น พื้นที่พหุวัฒนธรรม" โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพ (เพศศึกษา,ยาเสพติด,หลักการสร้างครอบครัวตามหลักศาสนาอิสลาม) แก่นักเรียนมัธยมตอนปลายในพื้นที่อำเภอธารโต โดยมี คุณมะยือรี หะแว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ,คุณอามีนา เตะแต ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ,คุณมารียัม แวหะยี ตำแหน่งนักจิตวิทยา และคุณนิวัฒน์ วงษ์หลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา พร้อมทั้งคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
โครงการ Child Trauma Project ประจำปี 2561

โครงการ Child Trauma Project ประจำปี 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมกับงานสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลธารโต จัดกิจกรรมโครงการ "Child Trauma Project" ให้กับนักเรียนในพื้นที่ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 5 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกัน
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาแะลคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธารโต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางรอตีเยาะ บูงา พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหร ,นายวิน บุญอินทร์ พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลธารโต และนางมณี เตบุตร พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พร้อมพูดคุยสร้างขวัญและกำลังใจ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 13 กันยายน 2561 โรงพยาบาลธารโตได้ร่วมในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 บ้านเลขที่ 37/3 ม.6 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม)

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม)

วันที่ 12 กันยายน 61 เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอธารโต ทีมงานโรงพยาบาลธารโต ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการ ตามโครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านบัวทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทีมพัฒนาคุณภาพสถานบริการระบบพี่เลี้ยงและคณะ (QLN) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลธารโต

ทีมพัฒนาคุณภาพสถานบริการระบบพี่เลี้ยงและคณะ (QLN) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลธารโต

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายแพทย์ พรประสิทธิ์ จันทระ ,เภสัชกรหญิงสีตีแอเสาะ ดือเระ และทีมพัฒนาคุณภาพสถานบริการระบบพี่เลี้ยง จ.ยะลา (QLN) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานคุณภาพ ณ โรงพยาบาลธารโต
โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

วันที่ 6 ก.ย.61 ทพ.ศรัณย์ ขับสรา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลธารโต ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน "ฟันสวยด้วยมือเรา" ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
โครงการแก้ปัญหาภาวะซีดในกลุ่มแม่และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก

โครงการแก้ปัญหาภาวะซีดในกลุ่มแม่และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก

วันที่ 31 ส.ค.61 งานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลธารโต ได้จัดกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาภาวะซีดในกลุ่มแม่ และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก /กิจกรรมอบรมหญิงตั้งครรภ์ สดใส ปลอดภัย แม่ลูก ตามโครงการ การจัดระบบบริการสุขภาพ ในพื้นที่ พหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงพยาบาลธารโต
อบรมให้ความรู้ ตามโครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคต

อบรมให้ความรู้ ตามโครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคต

วันที่31 ส.ค.61 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลธารโต จัดอบรมให้ความรู้ ตามโครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพัธ์ ปี2561 ณ หอประชุมโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ซึ่งมีนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 280 คน
งานเลี้ยงรับ-ส่ง บุคลากรโรงพยาบาล

งานเลี้ยงรับ-ส่ง บุคลากรโรงพยาบาล

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธารโตจัดกิจกรรมงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับบุคลากรที่มาปฏิบัติในหน่วยงาน พร้อมทั้งเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ที่ต้องย้ายไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นๆ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลธารโต
ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน (บ้านนิคมเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561)

ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน (บ้านนิคมเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561)

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 บุคลากรโรงพยาบาลธารโต ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน (บ้านนิคมเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561) ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 3
คปสอ.ธารโต ต้อนรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน จากคณะนิเทศเขตสุขภาพที่ 12

คปสอ.ธารโต ต้อนรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน จากคณะนิเทศเขตสุขภาพที่ 12

วันที่ 1 ส.ค.61 เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอธารโต ต้อนรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน จากคณะนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดยะลายะลา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลธารโต
รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

วันที่ 2 ก.ค.61 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน "โตไปไม่โกง" ,"ต่อต้านคอร์รัปชั่น"
ประเมินมาตรฐานระบบบริการงานทันตกรรม

ประเมินมาตรฐานระบบบริการงานทันตกรรม

วันที่ 7 มิ.ย.61 โรงพยาบาลธารโตเข้ารับการประเมินมาตรฐานระบบบริการงานทันตกรรม
รับส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากคณะผู้แทน กระทรวงกลาโหม

รับส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากคณะผู้แทน กระทรวงกลาโหม

วันที่ 6 มิ.ย.61 คณะผู้แทนพิเศษจากกระทรวงกลาโหม เดินทางมาส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล
กิจกรรม ผอ.พบเจ้าหน้าที่

กิจกรรม ผอ.พบเจ้าหน้าที่

วันที่ 5 มิ.ย.61 กิจกรรม ผอ.พบเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและร่วมกันต้อนรับน้องๆ ทันตแพทย์ ,เภสัชกร ,พยาบาลวิชาชีพ คนใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรในโรงพยาบาลและมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2561
ออกบูธงานสมโภชหลักเมืองยะลา

ออกบูธงานสมโภชหลักเมืองยะลา

วันที่ 2 มิ.ย.61 โรงพยาบาลธารโต ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการงานสมโภชหลักเมือง จังหวัดยะลา ณ บริเวณถนนวงเวียนหน้าศาลหลักเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
Stroke Sremi Alert

Stroke Sremi Alert

วันที่ 8 พ.ค.61 โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวอันตรายของโรค Stroke Sremi Alert ณ บริเวณห้องคลีนิคความดันเบาหวาน โรงพยาบาลธารโต
   
   

 

โรงพยาบาลธารโต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
104 หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

Tel : 073 297 041    Fax : 073 297 077

thantohospital © 2018 v.1.2 All Rights Reserved. Created & Designed By Miracle Aod.
000147155

Your IP: 54.144.75.212
Mon, 24 Jun 2019 09:46:06 +0000

ระบบอินทราเนต