ประจำเดือน ผู้ป่วยนอก (คน) ผู้ป่วยใน (คน)
เดือนมกราคม 2,937 200
เดือนกุมภาพันธ์ 3,277 192
เดือนมีนาคม 3,369 204
เดือนเมษายน 2,598 156
เดือนพฤษภาคม 5,040 155
เดือนมิถุนายน 4,836 163
เดือนกรกฎาคม 5,865 421
เดือนสิงหาคม 7,876 370
เดือนกันยายน 15,749 1,474
ประจำเดือน ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) ผู้ป่วยใน (ครั้ง)
เดือนมกราคม 4,680 200
เดือนกุมภาพันธ์ 4,937 192
เดือนมีนาคม 5,148 204
เดือนเมษายน 3,951 156
เดือนพฤษภาคม 6,772 155
เดือนมิถุนายน 6,655 163
เดือนกรกฎาคม 8,935 421
เดือนสิงหาคม 10,600 370
เดือนกันยายน 34,739 1,474