รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริหาร) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งแพทย์แผนไทย Click
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริหาร) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งแพทย์แผนไทย Click
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริหาร) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานผู้ช่วยทันตแพทย์) Click