ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริหาร) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งแพทย์แผนไทย Click

2020-06-10


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริหาร) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งแพทย์แผนไทย Click

2020-05-19


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริหาร) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานผู้ช่ Click

2019-11-26