ประกาศเรื่องการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณาสุขและ ลูกจ้างเหมาบริการ click

27 ตุลาคม 2563


คลินิกแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 073297041 ต่อ 140 click

30 กันยายน 2563


คลินิกแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการมารดาหลังคลอด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 073297041 ต่อ 140 click

16 กันยายน 2563คลินิกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลธารโตเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 073297041 ต่อ 139 click

16 กันยายน 2563
ประกาศข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1/2563 click
ประกาศข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2/2562 click
แผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลธารโตเปิดให้บริการแล้วววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 073-297041 ต่อ 117 click
คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลธารโตเปิดให้บริการแล้วววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 073297041 ต่อ 140 click
คลินิกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลธารโตเปิดให้บริการแล้วววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 073297041 ต่อ 139 click