กิจกรรมนอกพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูยุด >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

23 กันยายน 2563


กิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

23 กันยายน 2563


ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลธารโต ได้จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช.1441 >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

18 กันยายน 2563


ชมรมพุทธศาสนา โรงพยาบาลธารโต ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาล >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

17 กันยายน 2563


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

16 กันยายน 2563


การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<
เครือข่าย รพ.ธารโต ประชุมแผนโครงการปีงบประมาน 2563 >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<
กิจกรรม Big Cleaning Day รพ. >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<
มหกรรมวิชาการครั้งที่ 8 >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<