โรงพยาบาลธารโตจัดประชุมคณะกรรมการ คปสอ.ธารโต ครั้งที่ 1/2564 >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

15 ตุลาคม 2563


งานอนามัยสิ่งเเวดล้อมโรงพยาบาลธารโตได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

15 ตุลาคม 2563


งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลให้ความรู้การแช่เท้าด้วยสมุนไพร (Covid-19) >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

6 ตุลาคม 2563


การประชุมทางไกล (Video conference) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับโรคโคโรน่าไวรัส (Covid-19) >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

6 ตุลาคม 2563


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การรักษาโรคมาลาเรีย >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

5 ตุลาคม 2563


จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "ฟันสวยด้วยมือเรา" >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

30 กันยายน 2563


กิจกรรมอำลา อาลัย รับน้องส่งพี่ >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

29 กันยายน 2563


กิจกรรมนอกพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูยุด >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

23 กันยายน 2563


กิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

23 กันยายน 2563


ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลธารโต ได้จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช.1441 >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

18 กันยายน 2563


ชมรมพุทธศาสนา โรงพยาบาลธารโต ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาล >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

17 กันยายน 2563


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<

16 กันยายน 2563


การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<
เครือข่าย รพ.ธารโต ประชุมแผนโครงการปีงบประมาน 2563 >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<
กิจกรรม Big Cleaning Day รพ. >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<
มหกรรมวิชาการครั้งที่ 8 >>อ่านเพิ่มเติ่ม<<